• (Phục Sinh) Thắng 863.758
  • (Sấm Truyền) Thắng 52.463.778
  • (Tài Xỉu) Thắng 16.502.556
  • (Mini Poker) Thắng 4.209.112
  • (Tài Xỉu) Thắng 3.201.440
  • (Gái Nhảy) Thắng 5.865.423
  • i
  • i
  • i